Mindstemål og Point/100g
Minimum størrelse for indvejning er 200g

Art Mindstemål Point/100g
Havørred 40,0 cm 25
Bækørred 30,0 cm 50
regnbueørred   10
Laks saltvand 60,0cm 25
Laks ferskvand 40,0 cm 25
Torsk (Nordsøen, Skagerrak) 40,0 cm 10
Torsk (Limfjorden, Kattegat, Bælterne og Østersøen) 35,0 cm 10
Rødspætte 27,0 cm 10
Pighvarre 30,0 cm 10
Slethvarre 30,0 cm 10
Søtunge 24,5 cm 10
Rødtunge 26,0 cm 10
Skrubbe 25,5 cm 10
Ising 25,0 cm 10
Gulål i saltvand *) 35,5 cm 10
Gulål i ferskvand 45,0 cm 10
BlankÅl 35,0cm 50
Ålekvabbe 23,0 cm 10
Gedde i saltvand 60,0 cm 15
Gedde i ferskvand 60,0 cm 15
Sandart i ferskvand 50,0 cm 10
Aborre brakvand 20,0cm 50
Aborre   50
Gråsej 40,0cm 15
Lubbe 30,0cm 15
Hvilling 23,0cm 10
Helt 36,0cm 10
Multe 20,0cm 10
Makrel   10
Hornfisk   20
Stalling 33,0cm 25
Andre arter   10