FREDNING - FISK

Danske fisk er beskyttet via Saltvandsfiskeriloven og Ferskvandsfiskeriloven. Kun Snæbel er totalfredet i Danmark. Visse andre arter er fredet en del af året, hvilket fremgår af skemaerne for hhv. ferskvand og saltvand nedenfor. Udover disse fredninger er der vedtaget lokale regler af diverse foreninger.

Fredningstider i ferskvand [Ref.]
Navn (Dansk) Navn (Latin) Frednings -
periode
Bemærkninger
Gedde Esox lucius 01.04 - 30.04  
Laks Salmo salar 16.11 - 15.01  
Bækørred Salmo trutta f. fario 16.11 - 15.01  
Søørred Salmo trutta f. lacustris 16.11 - 15.01  
Havørred Salmo trutta f. trutta 16.11 - 15.01  
Helt Coregonus lavaretus 01.11 - 31.01  
Stalling Thymallus thymallus 15.03 - 15.05  
Snæbel Coregonus oxyrinchus 01.01 - 31.12 Totalfredet
Sandart Lucioperca lucioperca 01.05 - 31.05  
Skrubbe Platichtys flesus

15.02 - 14.05

Hunskrubber med rogn

 

Fredningstider i saltvand [Ref.]

Navn (Dansk) Navn (Latin) Frednings -
periode
Bemærkninger
Laks Esox lucius 16.11 - 15.01 Gælder for farvede laks
Havørred Salmo trutta f. trutta 16.11 - 15.01 Gælder for havørred i gydedragt (farvede havørreder)
Helt Coregonus lavaretus 01.11 - 31.01  
Snæbel Coregonus oxyrinchus 01.01 - 31.12 Totalfredet
Ålekvabbe Zoarces viviparus  15.09 - 31.01 Drægtige hunner. Fredet totalt når under 23 cm
Rødspætte Pleuronectes platessa 15.01 - 30.04 Hunner i Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde fjord, Limfjorden.
Skrubbe Platichtys flesus 01.03 - 15.04 Hunner i Ringkøbing - , Nissum og Stadil fjord.
Skrubbe Platichtys flesus 15.01 - 15.05 Hunner i Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde fjord